Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2006-08-18

Allians i Örebro

"Bättre fyra kalla kastruller på en varm spis än tre varma på en kall!" (gammalt kinesiskt ordspråkstravesti)

Det har funnits frågor varför det inte gått snabbare med allianssamarbetet i Örebro. Svaret från min synvinkel kan läsas ovan. Låt mig förklara:

Vi är fyra olika partier. I Örebro har skillnaderna varit större än på många andra platser. Vi har varit fyra kalla kastruller. Naturligtvis hade vi kunnat göra som vänsterkartellen, rusa in i ett samarbete, skriva 133, 134 eller till och med 135 punkter för Örebro, och sedan inse att den gemenskap som döljer sig bakom orden är lika kall som en kall spis. Vänsterkastrullerna svalnade snabbt. Kaos och kyla följde i kastrullens, ursäkta, kartellens spår.

För vår del har det istället varit viktigt att hitta det vi kan bygga en långsiktig gemenskap kring först. Lika viktigt har det varit att se var vi är oense och finna vägar att lösa konflikter. Vi har fått ett generalrep kring mässan, men gårdagens samtal visar att det finns vägar ut. Min avsikt har under denna tid varit att först få spisen varm, finna hållbara samarbetsformer, och sedan i lugn takt jobba igenom allianssamarbetet.

Nu är vi ytterligare en bit på väg. Vi har ett alliansmanifest som kommer att presenteras de kommande veckorna. Vi har en gemensam organisationssyn som vi slipar vidare på.

På den andra sidan finns .
Just det. Ingenting.

Inga kommentarer: