Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2006-08-15

Prata väder i valet

Det regnar. Idag igen.

Skönt. Men hur länge?

På sex veckor har man knappast sett regn. Sedan i midsomras har fälten i Fällersta bara fått ett par millimeter. Tack vare den blöta och kalla våren har grundvattnet varit högt så träd och grödor har klarat sig. Frågan är vad som hänt om våren varit mer normal.

Nu regnar det. I går kom 30 mm. Idag ytterligare några. Mer väntar. Frågan är hur mycket. Jag har förutspått att hösten 2006 kommer att gå till historien som en av de blötaste. Översvämningar av olika storlek kommer att inträffa, på olika håll i landet.

Det är en ganska enkel spådom byggd på minimal statistik och lite klimatkunskap. Statistiken säger att det är möjligt med mycket regn i år. Klimatkunskapen säger att varm luft kan innehålla mer vatten som gör det möjligt för ökade regnmängder. Samma klimatkunskap säger att klimatförändringarna kommer att innebära ökad risk för extremer. En extremt torr sommar skulle kunna följas av en extremt blöt höst. Typ.

Oavsett om nu min spådom slår in borde vädret vara en av valets viktigaste frågor. Klimatförändringarna kommer att påverka oss. Vi vet inte bara när, hur och hur mycket. Socialdemokraterna har presenterat en "lösning" på problemet. Mer biobränslen från skogar och jordbruksmark. Det kommer att innebära en storskalig socialisering av svenskt jordbrukande och minskad biologisk mångfald.

Folkpartiet menar att kärnkraften är en del i lösningen. Men man orkar ännu inte ta in helheten av alla åtgärder som behövs.

Om jobben och välfärden ska räddas borde vi prata mer väder i valrörelsen.

Inga kommentarer: