Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2006-08-16

Bodström kallar alliansen muppar

Jag erkänner. På offentlig plats, på denna blogg, har jag kallat två socialdemokrater lögnare. Eller en i alla fall. Den andre skrev en artikel som så att säga gick runt sanningen.

Det är kanske grovt. Men tyvärr är det sant. Även i den politiska debatten måste en lögn få kallas en lögn och en lögnare för det han är.

Det är viss skillnad på detta och det som justitieministern gjorde i TV i måndags. Då valde han att kalla alliansföreträdarna för "muppar". Det har ingenting med något de sagt eller skrivit att göra. Han ville förnedra ledarna för fyra andra partier. Det finns inget försvar för ett sådant agerande. Om det politiska språket enbart ska användas till att klistra nedsättande ord utan innehåll på andra politiker är det bekymmersamt.

Jag kommer att fortsätta att kalla en lögn för en lögn. Men jag kommer aldrig att kalla en motståndare för en mupp.

Inga kommentarer: