Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2006-08-11

Israel - Libanon - Hizbollah - Palestina - USA - ...

Ingen bloggare kan väl undvika detta ämne. Jag är inte tillräckligt kunnig, eller omnipotent, för att tro att jag har förslag som skulle kunna lösa konflikten. Jag kan bara peka på två saker:

1) Vapen är inte alltid rätta lösningen till fred. Ibland sår vapen mer vind och skördar mer storm än alldeles för många tänkt sig.

2) Det behövs en nystart för pacifismen. De senaste åren har "fredsskapande" och "fredsframtvingande" militära åtgärder blivit allt populärare. Tron på att det istället är humanitära åtgärder som skulle vara verksamma är vikande. Men den tron behövs. Mer än någonsin.

Inga kommentarer: