Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2006-03-10

Pinsamt Pehrson

Så har då Folkpartiet tagit ytterligare ett steg bort från liberalismen. I detta fall gäller det inte bara socialliberalismen, utan liberalismen med nästan alla varianter av prefix som finns. Nu ska partiet tillsammans med socialdemokraterna driva igenom buggningsrättigheter för svensk polis. Inte för att det behövs - det har man inte kunnat visa. Utan för att det är en symbolfråga för män som vill visa styrka.

Under Johan Pehrsons ledning av justitieutskottet har Folkpartiets rättspolitik förvandlats. Det har blivit allt mer av hårda tag, större inskränkningar i den personliga integriteten och mer krav på olika former av tvångsåtgärder.

Denna väg har säkert en majoritet av svenskarna bakom sig. Därför passar den väldigt bra för den populism som tyvärr också griper omkring sig i Folkpartiet. Men den har mycket litet med traditionell liberalism att göra.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Den s k Pehrsonska vägen har ett brett stöd inom folkpartiet. Johan pehrspn företräder landsmöteslinjen. Det är ingen personfråga som Werme tycks tro.
Frågan är vilka slutsatser en liberal ska dra. Är det partiet det är fel på eller personer i partiet? Werne lever och talar het frånkopplat från det parti han företräder.
Tacka vet jag miljöpartiet, Det är den naturiga tillhållet för en socialliberal.

Staffan Werme sa...

Miljöpartiet är väl inte det parti jag direkt förknippar med socialliberalism. Snarare tvärsom. Eller snarare ingenting. För mig blir miljöpartiet en omöjlighet eftersom det inte finns någon bärande ideologi bakom partiet och när man sedan överger sitt miljöengagemang finns egentligen inget kvar. Hellre då vara kvar i Folkpartiet och slåss för att de idéer som en gång grundade partiet ska kunna leva kvar även på 2000-talet.