Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2006-03-07

Varför dessa kommunala bolag???

Jag blir så otroligt trött på vissa delar av mitt arbete som politiker. Idag har vi haft styrelsemöte i Örebro Rådhus AB. Där har sju kommunalråd suttit och lyssnat på hur det går för de kommunala bolagen. Vår tid går åt till att lyssna till beskrivningar av konferensanläggningar, rumsstandarder, badvatten, turiststugor, bandbredd och W-LAN, mässbyggnationer och hyressituationer.

Jag bara frågar mig: Är detta det vi politiker ska syssla med???

En del menar att kommunala bolag är något bra. Att kommunpolitikerna både kan hantera bolag som agerar på fria marknader och kommunala verksamheter som vård, skola och omsorg. Kanske är det så...

Men det jag ser i min vardag är något annat. Det är politiker som tycker det är roligare att bygga mässor och nya badanläggningar än att hitta effektiva lösningar på vardagsgrått effektivitetsslit i skolan. Det är naturligt. Det är inte speciellt roligt att gneta på med vardagsarbetet. Utveckling, vare sig det är av staden eller något kommunalt bolag, är roligare.
Men detta innebär risker. De kommunala kärnverksamheterna behöver all politisk uppmärksamhet de kan få. Utmaningarna är stora. Tyvärr handlar det också i fortsättningen ofta om att lyckas få den kommunala organisationen att göra mer för mindre pengar.

Att i detta läge lägga sådan kraft på det vi inte behöver göra kommer i längden att vara kontraproduktivt ( eller för att använda ett annat ord - dåligt!)

Inga kommentarer: