Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2012-11-13

Konserthus eller inte???

Idag var det cirkus igen på kommunstyrelsen i Örebro. Ytterligare ett beslut som inte hänger ihop presenterades. Det handlade idag om Örebro konserthus och den utredning kring ett större kulturhus som majoriteten vill göra. Så långt var allt OK.

Men sedan började det märkliga.

Någon igångsättning av ombyggnationen av Konserthuset fattades inte. Istället skulle två utredningar redovisas i kommunstyrelsen.

Den 22 januari 2013 ska vi få veta vad en om- och tillbyggnad av Konserthuset kostar och hur mycket driftkostnaderna ökar. (Fast det vet vi redan eftersom det stod i handlingen...)

Den 18 juni 2013 ska vi få veta vad det innebär att bygga ett Kulturhus bredvid Konserthuset.

Ni hänger med? Bra. Men nu då?

Folkpartiet ville sätta igång med ombyggnationen av Konserthuset direkt. Vi fick stöd av såväl M som MP och indirekt även V. Men enligt Lena Baastad m fl kunde vi inte fatta ett sådant beslut eftersom vi ännu inte visste hur Konserthuset skulle hänga ihop med Kulturhuset.

"Men vad ska vi besluta om den 22 januari då?" frågade flera av oss i oppositionen.

"Då får vi veta vad det kostar att bygga om Konserthuset", svarade Lena Baastad.

"Men det vet vi ju redan!" sade vi.

"Ja - men nu ska kommunledningskontoret kolla vad det kostar och vad det får kosta!" svarade Lena, Björn Sundin (s) och Rasmus Persson (c).

"Men vad ska vi då besluta om den 22 januari?" fortsatte vi att fråga. "Kan det tänkas att det då blir ett beslut om att sätta igång ombyggnationen?"

Nu blev det lite jobbigt för de tre i majoriteten.

"Visst kan vi besluta om att sätta igång då. Men vi måste ju först veta var dörrarna ska sitta. Och det vet vi ju inte förrän den 18 juni." svarade de tre.

"Så när ska vi fatta beslut om att sätta igång den nödvändiga om och tillbyggnaden av Konserthuset?" framhärdade jag och Henrik Elamson (m).

Det blev lite besked fram och tillbaka. Ibland efter den 18 juni. Ibland kunde vi göra det den 22 januari. Till slut bad jag att få ett konkret svar från Lena Baastad. Och hon svarade:

"Efter den 22 januari!"

Jaha -vad betyder det? Kommer beslutet i februari 2013 eller i juni 2014 eller någon helt annan gång? Finns det överhuvudtaget någon samstämmighet i kommunledningen kring Konserthuset? Det verkar som om de tre partierna inte drar åt helt samma håll, för att vara försiktig.

Under diskussionen var allt både möjligt och omöjligt. De tre gav följande klara och tydliga besked:

"Vi vill veta vad både Konserthuset och Kulturhuset kostar innan vi fattar beslut. Och det vet vi den 18 juni. Men vi kan fatta beslut om Konserthuset innan vi vet allt den 18 juni. Alltså någon gång efter den 22 januari. Men egentligen kan vi inte det eftersom vi måste samordna de båda besluten."

"Kanske kommer det nya Kulturhuset att inrymma en konsertsal. Då kan vi lägga ner det nuvarande Konserthuset. Men samtidigt kan vi innan vi vet det besluta om att bygga om Konserthuset för 80 miljoner. Men inte innan vi har klart helheten för oss. Så ett sådant beslut kan vi inte fatta."

Så när ska beslutet fattas? Och vad kommer beslutet att innehålla? Kommer Konserthuset överhuvudtaget att byggas om? Är man osams om ifall man ska bygga överhuvudtaget? Eller kommer kommunledningskontoret att få i uppdrag att göra en billighetsombyggnad? Eller mals det ned i den kökkenmödding kring miljardinvesteringar som Lena Baastad och Björn Sundin nu roddar och som aldrig verkar komma till skott någonstans?

Jag trodde vi var framme vid målet när vi fick handlingarna till kommunstyrelsens beredningssammanträde. Men efter beslutssammanträdet är vi tillbaka på ruta ett...

En händelse som kan se ut som en tanke. Det är ett parti i majoriteten som varit tydligast i sina krav på ett ombyggt Konserthus. Det är Kristdemokraterna. Idag var Lennart Bondeson borta från KS (han hade säkert giltigt förfall) och hans ersättare Behcet Barsom representerade det parti som inte sade någonting under hela diskussionen...

Inga kommentarer: