Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2012-11-07

Sundin och demokratin

Bara en liten bild till av hur Björn Sundin verkar. Idag halv sex på eftermiddagen sände han ut det mail han tidigare sänt till Storstenshöjden AB till politiker och tjänstemän i Rådhuset. Ett litet stycke är värt att citera:

I e-post skrev Storstenshöjden i Örebro AB på söndagen: "Storstenshöjden finner det inte meningsfullt att fortsätta dialogen med kommunen om vi inte får till stånd ett möte där både majoritet och opposition finns representerade". Något sådant möte kommer inte att arrangeras.

Understrykningen är min för att tydliggöra Sundins budskap. Han vill inte ha med oppositionen i jobbet med att hitta en lösning på frågan om försäljningen av Storstenshöjden. Det är makten som talar.

Frågan är varför? Är det så att Sundins dolda agenda kunde spricka om vi som verkligen vill genomföra försäljningen skulle få sitta med? Tänk om det gick att komma överens bara man pratade med och inte till varandra...

Eller visar det helt enkelt på det förakt för bred förankring och breda demokratiska processer som Sundin visat under hela denna cirkus.

Historien kring Storstenshöjden lämnar många frågetecken efter sig.

Inga kommentarer: