Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2012-11-19

Vem fattar besluten?

I flera inlägg har jag ställt frågan om var besluten om Storstenshöjden fattats. Evelyn Schreiber har i sin blogg varit än mer strukturerad och gått igenom flera, men sannolikt inte alla, frågetecken i affären som finns. Kommunalrådet Björn Sundin har valt att hittils inte svarat.

Några av frågorna är:
Var fattades beslutet om att inte fullfölja försäljningen i juni 2011?
Var har beslutet om att avsluta förhandlingarna fattats?
Var har beslutet om att förlänga entreprenadavtalet i juni fattats?
Var finns beslutet om att kräva ersättning för ny belysning i backen?
Var har beslutet om att kräva arrendeersättning för de investeringar som gjorts fattats?

Det finns inga svar på några av dessa frågor. Det är uppenbart att Björn Sundin själv, eller tillsammans med några andra majoritetspolitiker bakom stängda dörrar, fattat besluten. Denna brist på hänsyn till demokratins självklara krav på öppenhet och genomsynlighet är allvarlig nog när det gäller Storstenshöjden.

Tyvärr verkar det som hänt med Storstenhöjden mer vara det självklara socialdemokratiska sättet att styra, än ett enstaka kommunalråd som går över gränsen. Eller kanske är det så att Lena Baastad och Björn Sundin tillsammans satt en ny standard för hur en kommun ska styras.

Ytterligare ett av socialdemokraternas (Björn Sundins...) prestigeprojekt, Elitfotbollshallen i Hjärstaskogen, kännetecknas av samma brist på demokratisk grundkunskap. Ännu har inget beslut fattats i kommunfullmäktige (som är det enda organ som kan styra bolagen). Ändå pågår planeringen för fullt. Så här står det i protokollet för det kommunala bolaget Västerport AB från styrelsemötet den 5 november om projekteringen för elithallen i Hjärstaskogen:

 26 november    projektavtal och underlag klart
4 december       beredning kommunstyrelsen
11 december     beslut kommunstyrelsen
december          förfrågningsunderlag skickas ut
19 december     beslut styrelsen
Januari-mars   upphandling av entreprenör
April                 beslut KF och styrelsen
Maj                  detaljplan klar
Juni                 bygglov klart

Västerport AB ägs av de kommunala bolagen ÖBO och Örebroporten tillsammans. Bolaget styrs av en ren tjänstemannastyrelse. När oppositionen påpekade att detta innebar ett stort demokratiskt underskott, ett bolag helt utan demokratisk insyn över de fattade besluten, viftade Lena Baastad, Björn Sundin (båda s) och Lennart Bondeson (kd) bort farhågorna. Alla beslut som skulle fattas i bolagets styrelse skulle vara rent affärsmässiga och underställas de båda andra bolagsstyrelserna om det visade sig behövas.

Nu ser vi följderna. Västerports styrelse, som sannolikt helt tvingas gå i Baastads, Sundins och Bondesons ledband, är i full planering för en elitfotbollshall. Tidschemat är enormt snabbt. Sundin & Co vill sannolikt ha igenom elithallen innan ett nytt val kan stoppa projektet. På ett drygt halvår ska allt vara klart. En process som normalt tar flera år att få igenom ska Sundin & Co dra igenom på några månader.

Men ännu finns inga beslut om vad det ska kosta. Än finns inga beslut om vem som ska betala. Än finns inga beslut om att ens ge bolagen i uppdrag att bygga. Ändå pågår projekteringen för fullt. Och i den tjänstemannaledda (men Sundin/Baastad/Bondeson-styrda) bolagsstyrelsens projektplanering finns inte något beslut om ägardirektiv med. Man kringgår helt frankt lagens och våra reglementens krav på en öppen, offentlig, genomsynlig och demokratisk styrning.

Detta sätt att agera är att sätta demokratin i baksätet, eller snarare slänga in den i bakluckan. Sundin, Baastad och Bondeson agerar som om de själva ägde kommunen och inte behövde ta hänsyn till de lagar som styr oss andra. Det är deras agenda som gäller!

Demokrati är ett rätt uselt sätt att styra en stad (för att travestera Churchill). Det tar tid. Medborgarna kan klaga och sätta käppar i hjulet. Media kan börja granska vad man gör och varför man gör det. Man kan få en besvärlig opposition på halsen som bara ställer till besvär. Det är en massa formaliteter som ska till.

Men den som har ett bättre sätt att styra en stad, en kommun eller ett land, kan presentera detta sätt. Skicka gärna ett mail till: staffan.werme@orebro.se så lovar jag att läsa och begrunda.

Den nuvarande kommunledningen verkar se just demokratin, öppenheten, dialogen och behoven av formella beslut som något som står i vägen för deras storstilade planer. Frågan är vart det slutar, och vem som då tar ansvaret. Det lär knappast vara Sundin, Baastad eller Bondeson...

Inga kommentarer: