Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2012-11-20

Om elithallar i skyddsvärda skogar och Vivallabor som ingen lyssnar på

Vi blev inbjudna till Vivalla för att de föreningar som är verksamma där ville berätta för oss om sina problem. 11 föreningar stod bakom inbjudan. Och historiken är enkel:

I valrörelsen 2010 och omvalrörelsen 2011 gick socialdemokraterna och knackade dörr och lovade. De lovade jobb. De lovade föreningshus. De lovade en idrottshall åt Vivallas föreningar.

Efter valet gäller inte längre löftena. Jobben blir inte av, eller som vanligt korta projekt utan framtid. Föreningshuset (Socialdemokraterna lovade att behålla Öknaskolans matsal men rev den när de kom till makten) finns inte längre. Och idrottshallen i Vivalla för Vivallas föreningar har blivit en elithall för fotboll i Hjärstaskogen.

Det har varit ett antal träffar kring denna elitfotbollshall i Hjärstaskogen. En av deltagarna berättade att denna träff var den femte han deltagit i.

Bilden från deltagarna var glasklar. De vill inte ha någon elithall. De vill inte att den byggs i Hjärstaskogen. De vill inte att någon ska bestämma över deras huvuden.

För det är just det senaste som är det tydligaste budskapet. Ingen i dagens kommunledning lyssnar. Här kommer Björn Sundin ut och berättar vad han har bestämt. Och när de skickar mail till honom får de inga svar.

På samma sätt är det med de andra i kommunledningen. Lena Baastad får mail. Men svarar inte. Och ingen vill längre prata med de människor som var så viktiga i valrörelserna. Nu handlar det inte längre om att fråga vad Vivallaborna vill ha och vilka löften socialdemokraterna gav. Nu handlar det om att kommunalråden åker ut till Vivalla för att berätta vad de beslutat göra.

Det andra huvudbudskapet var: Bygg ingen fotbollshall i Hjärstaskogen. Ingen i Vivalla vill ha den. (Inga andra heller...) Det fanns andra prioriteringar hos föreningarna. Lokaler för alla de tiotals föreningar som är aktiva i Vivalla. Idrottsanläggningar för de föreningar som finns i lokalsamhället, konstgräsplaner, bollhallar, anläggningar för sånt som dans och boxning. Men ingen fotbollshall för eliten i en skog som är skyddsvärd.

Vi lyssnade och diskuterade i ett par timmar med föreningarna. Vårt huvudfokus var just att lyssna. Vår politik går ut på att göra det örebroarna vill, oavsett om de bor i Vivalla, Adolfsberg eller Hovsta. Vi vill inte bygga monument över vår förträfflighet, slösa pengar på sånt som bara politiker i Rådhuset vill ha. Vår politik är likadan såväl före som efter valen.

Men socialdemokraterna med Lena Baastad och Björn Sundin i spetsen agerar annorlunda. Skillnaden mellan vad man lovar före och gör efter är enorm. Örebroarnas roll är att vara valboskap för den socialdemokratiska valmaskinen. Men deras värde efter valet är ringa.

Just nu planerar tjänstemännen för fullt för att genomföra den hall som bara Björn Sundin vill ha. De planerar utan att några beslut fattats, utan att någon ekonomisk kalkyl presenterats, utan att några örebroare fått påverka processen. Till sommaren ska allt vara klart för byggstart. Sundins gräddfil för det egna monumentet är lagd och klar.

Och vivallaborna står vid sidan om och suckar.

Media: tvärsnytt 21.45

Inga kommentarer: