Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2012-11-08

Sundin och sanningen, eller...?

Cirkusen om Storstenshöjden fortsätter. Man kan inte annat än fundera över det ansvariga kommunalrådets hållning i förhållande till sanningen. Det räcker med två citat:

Björn Sundin i mail den 24 oktober 2012 till media:

Frågan om skidbacken hänger, på grund av dessa affärer, inte ihop med arbetet med att hitta nya ägare till Kilsbergen Lodge AB.

Björn Sundin i Radio Örebro den 8 november 2012:

-Vi kan inte svaja fram och tillbaka. Slutdatumet var satt och nu kommer försäljningen av Storstenshöjden att samordnas med försäljningen av Kilsbergens Konferens och Lodge i Ånnaboda.

Det innebär att fler intressenter kan komma med i bilden, och enligt Björn Sundin finns det bland spekulanterna på konferensanläggningen även de som är intresserade av att köpa även  Storstenshöjden.

I andra politiska system skulle politiker med en sådan inställning till sanningen bli utsatta för en tydlig granskning. Sannolikheten att politiker som har en så svag inställning till att hålla sig till sanningen kan sitta kvar är där mer eller mindre obefintlig.

Men Sundin sitter kvar.

Frågan är vilka löften han gett till de riskkapitalister som nu alltså finns i bakgrunden.

Och frågan är också hur media väljer att granska.

Media: NA, SR,

Inga kommentarer: