Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2012-11-06

Storstenshöjden - Vad händer?????

Tänk om man en gång kunde få skriva så här:

Vad skönt. Björn Sundin har släppt prestigen och satt sig vid förhandlingsbordet med Storstenshöjden AB. Hans avsikt är att kommunen och bolaget ska komma överens om försäljningen av skidanläggningen. Sundin säger: Vi kommer att lösa entreprenadfrågan. Och om kommunen kräver att föreningslivet ska ha en belyst backe för att träna så kommer kommunen att ersätta för merkostnaderna för detta. Sedan blir vi säkert överens om försäljningspriset, 1,6 miljoner kronor, och att Storstenshöjden ska ersätta de rörliga kostnaderna för vattenförsörjningen, något som vi kommer att kunna mäta och redovisa.

Men det är nog bara en dröm. För cirkusSundin fortsätter.

Idag var det sammanträde med programnämnd Samhällsbyggnad, den nämnd där Sundin är ordförande. För en månad sedan fattade nämnden beslut om att förlänga entreprenadavtalet med Storstenshöjden AB till sista november. Sundin lade förslaget på bordet, före sammanträdet. Hans förslag var en förlängning till sista oktober, men oppositionen argumenterade för en förlängning som sträckte sig över tiden för färdigställandet av vattenanläggningen.

Sedan har Sundin medvetet misstolkat beslutet. I "förhandlingarna" han fört med Storstenshöjden har han lagt in nya krav. Det handlar om krav att åtgärda belysning för att kommunen ska skriva på entreprenadförlängningen. Det handlar om krav på att avstå entreprenadersättning för att skriva på försäljningsavtalet. Det handlar om krav på höga fasta ersättningar för ett arrendeavtal för vattenanläggningen.

Sundin har medvetet misstolkat och misslett. Det handlar om medvetna ageranden utanför de beslut som såväl kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och programnämnden fattat. Jag återkommer till vad detta borde innebära för Sundins framtid.

Men idag sätter Sundin ett nytt rekord. När programnämnden sammanträdde kom ett nytt ärende på bordet. Oppositionen fick tio minuter på sig att sätta sig in i ett förslag där Sundin föreslog att beslutet han själv var med och fattade den 2 oktober skulle upphävas. Oppositionen krävde att ärendet skulle beredas ordentligt innan beslut. Sundin vägrade. Oppositionen ifrågasatte om det ens var lagligt möjligt att ensidigt upphäva ett entreprenadavtal som inte undertecknats på grund av Sundins egna, påhittade krav på prestationer från köparen. Men Sundin framhärdade. Och hans eget parti, och de två rena stödpartierna KD och C, röstade för.

Jag skäms å Örebro kommuns vägnar över ett sådant kommunalråd och en sådan majoritet. Jag skäms å Örebro kommuns vägnar över hur Sundin behandlar demokratin, hur han behandlar enskilda näringsidkare, hur han behandlar örebroarnas vilja att åka skidor. Jag skäms å Örebro kommuns vägnar över ett kommunalråd som leker med skattebetalarnas pengar, som riskerar miljoner för att genomdriva en personlig vendetta mot en privat näringsidkare. Jag skäms å Örebro kommuns vägnar över ett kommunalråd som medvetet skarvar och lägger till, som inte bryr sig om innehållet i fattade beslut och som inte tydligt redovisar vilken politisk agenda han har.

Nu har denna cirkusSundin kommit till vägs ände. Sundin har spelat ett högt spel. Han har använt kommunens hela styrka mot ett litet företag. Kanske ger företaget upp och flyttar. Och då finns ingen skidåkning inom överskådlig tid. Kanske ger företaget upp och kryper för Sundins krav. Och då finns ingen trovärdighet för Örebro kommun som avtalspart kvar.

Men oavsett vilket som händer måste nu tre saker ske:

För det första måste kommunens revisorer granska hela handläggningen av denna affär. Hur har Björn Sundin skött affären? Vilket mandat har han haft att agera som han gjort? Vilka konsekvenser, exempelvis vad gäller ansvarsfrihet, bör revisorerna beakta?

För det andra måste vi som opposition granska och utkräva det politiska ansvaret för denna soppa. Kanske ska vi begära ett extra kommunfullmäktige som enbart ska handla om hur Björn Sundin och Lena Baastads kommunledning agerat i frågan. I ett sådant läge som detta önskar man att det fanns ett kommunalt konstitutionsutskott som kunde förhöra Sundin, Baastad, Bondeson med flera under ed. Och som kunde pricka kommunalråd. Och att det fanns möjlighet för misstroendevotum i fullmäktige.

För det tredje borde någon börja ifrågasätta om det är rimligt att ha ett kommunalråd som agerar som Sundin nu gör. Björn Sundin företräder inte sig själv. Björn Sundin företräder inte det socialdemokratiska partiet. Björn Sundin företräder Örebro kommun och när han skriver mail till företag, företagarorganisationer eller twittrar med enskilda örebroare, så gör han det inte som privatperson utan som den (sannolikt) främste företrädaren för kommunen, alla dess medarbetare och alla dess medborgare. Lena Baastad har ett ansvar för att hennes kommunledning agerar utifrån de beslut kommunens nämnder fattar. Om man inte gör det borde det få konsekvenser.

Media: NA

1 kommentar:

Paul Jake sa...

Staffan Staffan....... dra inte in i din vendetta mot Björn Sundin Örebroarnas vilja att åka skidor, och att om inte Storstenshöjden i Örebro AB får köpa backen så blir det ingen skidåkning inom överskådlig tid. Är det din sanning? Tror du verkligen att det bara är Johan Larsson som kan driva en skidbacke, jag kan i och för sig förstå att du tycker så som inte överhuvutaget har någon kompetens inom området. Driften har vi dryftat tidigare, den är inga problem att lösa, intressant att du skriver örebroarna- då är du iallafall inne på min linje om att Storstenshöjden bara är en lokal angelägenhet, bra att vi är överens om det iallafall, vi hörs/PJ