Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2006-05-22

Börsen rasar, vad händer med statens och kommunernas ekonomi?

Den svenska börsen rasar. Idag med cirka 5%. Det innebär en nedgång på 3 % sedan årsskiftet. Det är naturligt för en börs som allt mer karaktäriseras av kortsiktigt "spel" och allt mindre av långsiktiga ekonomiska fundamenta. Tyvärr påverkar detta inte bara spelarna på börsen, utan också många andra.

Man måste nu fråga sig vad som händer om detta är en första fas i en långsiktigare nedgång, byggd på USAs enorma budgetunderskott, ökade oljepriser på grund av minskad tillgång, en avmattning av köpkraften i USA och Europa byggd på att arbetslösheten inte långsiktigt minskar o.s.v. Vad händer med svensk ekonomi, vars framtid alldeles nyss såg så ljus ut? Vad händer med de offentliga finanserna som nyss visade miljardöverskott? Vad händer med privatekonmier och husköpare som betalat dyrt när räntorna varit låga?

För mig som kommunpolitiker blir det ganska klart att vi inte kan hålla på med samma spel på olika riskmarknader. I en marknadsekonomi som Sveriges borde vi som kommunpolitiker inte hålla på med riskfyllda engagemang i bostäder eller företag. Vi borde acceptera att vårt stora och fina uppdrag handlar om att ge barn en god skola, äldre en trygg ålderdom, miljön en chans att överleva.

Inga kommentarer: