Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2006-05-08

Är psyksjuka ett hot?

Lyssnade med vemod på morgonens P1. Ekot hade med någon utredare som alldeles rätt pekade på att den administrativa kontrollen över intagna dömda till rättspsykiatrisk vård är slapp och dålig. Men så sa han på frågan om det hade någon betydelse ungefär så här: "Ja - det räcker ju med att se vad som hände den lilla flickan i Arvika. Han var ju på rymmen från en klinik."

Som om rymningar löses med bättre administration. Som om de som har psykiska sjukdomar alltid är farliga. Som om man aldrig kan bli bra, eller bättre, när man insjuknat i psykos eller liknande.

Det finns en tro i samhället idag att det går en massa "psykfall" lösa som bara väntar på att få mörda, våldta, slåss. Att allt skulle bli bättre om vi låste in dessa psykfall. Ungefär som det var förr. Ju förr dess bättre.

Men det finns inget som talar för det. De konstaterat psykiskt sjuka begår inte fler allvarliga brott idag när de oftare finns i öppen vård, än de var inlåsta. Det hjälper inte samhället att behandla människor med psykiska sjukdomar som skadedjur, som man hantera bäst om man låser in och glömmer bort.

Det humana samhället måste var humant, även mot de många vars sjukdomar inte syns på utsidan.

1 kommentar:

Johan Åqvist sa...

Bra, att någon talar om hur det egentligen är!!