Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2006-05-11

Sänk inte spritskatterna

Svenskarna vill inte längre sänka skatten på sprit, vin och öl. Jo - förresten en minoritet vill. Men inte för någon av alkoholdrycksgrupperna finns en absolut majoritet för sänkning. Det är bra.

Förslaget att sänka skatterna på alkohol baseras på en defensiv attityd till problemen. Det vore mycket bättre att först göra alla de aktiva åtgärder som står till buds, fler poliser på gator och torg, bättre förutsättningar för tullen, mer information, o.s.v. innan man fattar förhastade beslut.

Det kommer inte att vara beslutsfattarna själva som drabbas om spritskatterna sänks. Det kommer att vara de människor som idag lever i den gråzon mellan bruk och missbruk som drar det tyngsta lasset. De och deras anhöriga.

Inga kommentarer: