Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2006-09-01

Främling(s)fientlighet?

I tisdagens Expressen skrev en avhoppad Sd-are om kopplingen mellan de traditionella socialdemokratiska väljargrupperna och värderingarna hos Sd. Jag har flera gånger själv pekat på att Sd bygger sin politik på en orealistisk dröm om ett folkhem, där bara snälla svenskar bor i röda stugor och där omvärlden egentligen inte finns. Folkhemmet kan lika gärna vara ett hem med stängda som med öppna dörrar.

Nu verkar tyvärr (s) tro att man måste närma sig dessa värderingar. Minister Orback får intern kritik för ett tal han höll i helgen. Det är bra.

Under de senaste åren har Folkpartiet fått utstå kritik från framförallt (s) för delar av sin integrationspolitik. Den kritiken slår nu med full kraft tillbaka mot partiet. Och till skillnad från Folkpartiet saknar (s) åtgärder för att minska utanförskapet, det utanförskap som under de senaste 12 åren växt till skrämmande höjder.

Jag delar en del av den kritik som riktats mot mitt parti. Ibland blir kraven alltför enkelriktade. Men samtidigt finns ständigt visionen om det öppna och globala samhället levande hos alla folkpartister. Det är en helt annan vision än den om folkhemmet, hur grönt eller rött det än må vara.

Inga kommentarer: