Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2006-09-18

Lärdomar

Folkpartiet gjorde ett dåligt val. Historiskt sett ingen katastrof, men utifrån förra valets framgång blev nedgången för stor.

Berodde det på fel valfrågor?
Berodde det på dataintrånget?

Om det bara berodde på dataintrånget behöver man inte fundera så mycket längre. Det är bara att än hårdare peka på att politik och etik hör ihop. Men jag tror inte att det är så enkelt.

Vi i Folkpartiet måste fundera över vår politiska profil. Har bilden av partiet blivit den vi ville? Eller är det en annan profil som vi ska visa fram till nästa val?

Sett i backspegeln tycker jag att jag haft rätt i min kritik av den nuvarande politiken. Det är för mycket hårda tag och för lite medkänsla. Bilden förändrades visserligen under sommaren 2006, men omprövningen måste gå vidare.

Nu är det inte tid att göra den omprövningen. Först ska partiet ta ansvar för en regeringsbildning. Men när detta är gjort måste en bas för en återupplivad socialliberalism inom Folkpartiet skapas. Därför är det fel att i detta läge diskutera personfrågor. Politiken, inte personerna, är det viktiga.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Senaste månaden på denna blogg har Werme hyllat leijonborg och partiet. Partimegafonen har ljudit, varrför nu helt andra toner. Det gör det så svårt att tro på en sådan politiker som Werme. Ett parti som ser sig som elit kan aldrig bli en medspelare. Det har svikt så många

Peter Kjellman sa...

Valresultatet är tydligt. Jag är övertygad om att den nya hårdliberala linjen, som inleddes på landsmötet i Västerås för några år sedan, varit alldeles för hårdsmält för många frisinnade och frihetskännande människor. Batongliberalismen har gått på tvären mot vad dessa sympatisörer och medlemmar stått för. Det är nog fler än jag som vände partiet ryggen av det skälet.

Medkännande och solidarisk socialliberalism är nog precis den medicin som det rätt så illa skadade folkpartiet behöver. Med andra ord: Liberalism med mänskligt ansikte.

Gott tillfrisknande!

jimpan sa...

Jag hoppas verkligen ni socialliberaler i Fp lyckas få bort Leijonborg och de andra batong"liberalerna" (ett steg i rätt riktning togs när Johan Jakobsson fick avgå) - och det är någonting större än bara en personfråga. Ruskar inte Fp av sig de strömningarna som styrt förtjänar ni att åka ur riksdagen. Det är min åsikt.

Staffan Werme sa...

Anonym: Jag har i min blogg under hela den tid den funnits kritiserat de delar av partiets politik som jag menar ska kritiseras. Men jag har också med glädje sett de steg mot en mer socialliberal politik som togs under sommaren. Jag har också jämfört Folkpartiets och Leijonborgs hantering av spionskandalen med sossarnas hantering av tsunamiskandalen m fl. socialdemokratiska skandaler. Jag står fast vid min åsikt att folkpartiet varit betydligt öppnare och villigare till prövning och omprövning än vad s någonsin varit. Deras bykar har sällan tvättats offentligt. Men vad gör media? Stryper FP och Leijonborg och stryker S och Persson medhårs. Typ.