Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2006-09-21

Mer miljö i politiken

Läser just aftonbladet.se och deras artikelseriestart om miljötillståndet i världen. Det är inte direkt ljust. Men det finns möjligheter.

Tyvärr handlar miljöpolitiken i alltför många fall om att beskriva en bild av verkligheten som bara är ett hot. Och miljöhoten är förvisso många. Men om det bara finns hot och inga möjligheter kommer vi som människor att stoppa huvudet i sanden och låtsas som om det otäcka blåser över.

Dagens och morgondagens miljöpolitik måste bygga på en blandning av just hoten och möjligheterna. Vi måste våga se hoten i vitögat för att bli varse om att det krävs enorma förändringar. Men vi måste också våga hoppas, tro att det finns möjligheter till en bättre värld för barn och barnbarn.

Det behövs mer miljö i politiken. Både kring hot och möjligheter.

Inga kommentarer: