Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2006-09-08

Natur i Folkpartiet behövs för alliansens skull

Naturfrågorna anses av många ofta som en del av miljöpolitiken. Men det är inte riktigt rätt. Naturvård och värnandet av den biologiska mångfalden är en egen storhet.

Folkpartiet har alltid varit ett parti som slagits för naturvård och biologisk mångfald. Vi var med och startade Naturskyddsföreningen (som numera tyvärr alldeles för ofta är en organisation mot kärnkraft (och därmed för minskad biologisk mångfald?) och för grönvänsterpropaganda). Vi lade grunden för de första nationalparkerna. Vi tog striden för strandskyddet. Vi grundade för arbetet med Naturvårdslagstiftningen. Vi slogs för Nationalälvarna. Under Folkpartiregeringen Ullsten var miljö- och naturvårdsfrågorna prioriterade.

Och under de senaste åren har vi varit pådrivande kring frågor om reservatsbildning, bland annat till havs, och om skyddet av biologisk mångfald, bland annat i små vattendrag.

Alliansen har ingen gemensam syn kring naturvården. Jag är bekymrad över de andra partiernas syn som alldeles för ofta har en markägarvinkling. Markägarens rätt att ta ut så mycket som möjligt ur sin fastighet väger för dem tyngre än det långsiktiga värnandet av biologisk mångfald. Tron på att frivillighet och andra överenskommelser skulle väga upp minskade anslag för naturvård är en tro på något som inte finns.

Därför har Folkpartiet en enormt viktig uppgift i alliansen. Ta striden om naturvården! Ta striden för den biologiska mångfalden. Följ upp en hundraårig politik som står för

skönhet
mångfald
förvaltarskap

4 kommentarer:

Peter Kjellman sa...

Hej Staffan!

Kom över till MP - vi har naturfrågorna som en del av människans livsmiljö. De handlar om vårt förhållande till den värld vi bor i, och hur vi ska förhålla oss i den, så att också våra efterlevande kan leva i den.

Dessutom har vi en målmedveten inriktning på individens okränkbara frihet och integritet, liksom en solidaritet, som går långt längre än fp:s rester av socialliberalism.

Synd att du inte fick vara med om den fina debatten i Hallsberg, där Johan P och Zaida C möttes.

Hälsningar

Peter

Anonym sa...

Vi får se hur länge du/ni behåller det då! Ni är ju fullkomligt principlösa! Det här med vårdnadsbidrag är jättedåligt! Det blir ingen röst för dig i år igen!

Staffan Werme sa...

Ledsen Peter. Mp är inget för mig. Det finns ingen ideologisk grund i det partiet som långsiktigt klarar av att hålla människovärdet prioriterat. Jag slåss vidare i Folkpartiet för de gröna frågor som alltid varit en del av partiets politik.

Anonym sa...

Tveksamt om det finns någon ideologisk grund i Fp. Det verkar inte vara liberalism i alla fall, att döma av bunkergänget kring Leijonborg.