Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2006-09-25

Svensk enpartistat = LO+S?

Nästan innan valet är sammanräknat börjar maktapparaten (s) skramla med vapnen för att försvåra livet för alliansregeringen. LO visar musklerna direkt. Wanja Lundby-Wedin väljer att innan ens regeringsförklaringen är skriven går hon ut och indirekt hotar den nya regeringen för att den inte för socialdemokratisk politik. Det är mycket illa.

Sverige och svensk demokrati mår bra av maktväxling. Det demokratiska systemet förutsätter faktiskt att mer än ett parti har rätt och möjlighet att styra. Och det förutsätter också att strukturerna kring partierna och politikerna är så fristående att de inte sätter käppar i hjulet för medborgarna som väljer.

Den gamle LO-basen Stig Malm sade någon gång i ett samtal med en borgerlig partiföreträdare ungefär så här: "Med er vid makten så skulle man ju strejka jämt!" Lundby-Wedin verkar fortsätta den traditionen. Det bådar mycket illa. För svensk demokrati. För LOs medlemmar. För jobben och tillväxten.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Haha, ja, och när socialdemokrater styr, då är det fel med alla demonstrationer och kraftmätningar från Svenskt Näringsliv, Fastighetsägarna etc. När alliansen styr, då är det illa om man protesterar!

Anonym sa...

Det behövs matksifte i öret oxå. Nu styr Werme oinskärnkt och utan opposition. Illa sa Gunilla.

Staffan Werme sa...

Tjena anonymus ett.

När har Svensk Näringsliv hotat s-regeringen? Bara en enkel fråga?

Och du andra anonymus. Lite info: Än styr jag inte. Hittills bara i opposition. Men tider skola komma:)

Anonym sa...

Du använder ordet "hot" som om det vore fråga om något sorts brott.

LO är ett fackförbund med uppgiften att ta tillvara på sina medlemmars intressen.

Om de menar att deras medlemmars intressen utmanas av högerns politik måste de väl ha tillåtelse att säga det? Och de måste väl ha tillåtelse att ta de lagliga medel som finns för att stoppa den politiken de menar är felaktig?

Eller menar du att den nya oppositionen bara ska sitta vänligt och se på i fyra år?

Anonym sa...

Det är i folkparetiet i Öret som maktskifte behövs! ta chansen nu. Slkaffa en socialliberal som ledare, ingen låtsas radikal.

Staffan Werme sa...

Anonym tre:

Strejkhotet ska användas mellan arbetsmarknadens parter. Inte som ett politiskt instrument. Om det svenska folkets majoritet röstat fram en regering som vill driva den politiken man vunnit valet på, ska inte LOs socialdemokratiska ledning, som har en minoritet av sina medlemmar bakom sig, använda strejkvapnet som ett sätt att överpröva valet. Varför ska LOs topp ha möjlighet att bestämma att valresultatet inte är rätt?

Staffan Werme sa...

Anonym fyra (=anonym två?):
Jag kommer alltid att ställa min plats till förfogande om det kravet kommer upp från medlemmarna. Det öppna ledarskapet förutsätter att man ständigt vågar utmana och utmanas. Politiken får aldrig bli ett yrke. Politikens drivkraft måste alltid vara möjligheten att få förverkliga de ideologiskt grundade tankarna, idéerna och visionerna. Detta måste alltid ske i dialog med medlemmar och medborgare.

Anonym sa...

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=56692

Bläddra neråt och förklara sedan ärligt vad det är du menar med dina lögner.

Staffan Werme sa...

Erkänner. Jag har fel. Den siffra jag misstolkat är att 42 % av s-väljarna är arbetare (LO-kollektivet) och omtolkat den till att 42 % av LO-kollektivet röstar på (s). Var tvungen att dubbelkolla. Men detta förmildrar inte kritiken mot ett system där ett parti gynnas på ett sätt som är stötande för den demokratiska grunduppfattningen att demokrati handlar om att människor i fria val har en röst var. Då kan inte LO efter valet lägga in några veton på grund av att man har kopplingar till ett parti.