Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2006-09-14

Politik eller ledning? Alliansen vinner ändå!

Dagens politik handlar allt mindre om just politik, i vart fall i en ideologisk mening. Allt fler partier hamnar i en sorts mainstreamad liberalism. En del med lite socialdemokratiska vinklingar, andra med socialkonservativa. Vi som alltid varit och är liberaler är kanske just det - bara liberaler.

Därför har ledningsfrågorna blivit allt viktigare. Vem är bäst på att leda Sverige? Vem är bäst på att leda Örebro? Svaret är enkelt - Alliansen. Varför är det enkelt? Därför att det inte finns något egentligt alternativ. Både i riket och lokalt har vi format allianser utifrån synen att fyra olika partier kan samsas om man kommer överens om goda spelregler. Vi kan, vill och vågar styra landet, och kommunen.

Mot detta står - ingenting. Vem vet vilken politik som en annan regering än alliansens kommer att föra? Ingen! Vem vet hur en politik med en annan kommunledning än vår kommer att forma Örebropolitiken? Ingen. Det finns inga samlade politiska teser från vänsterblocket. Det finns ingenting!

Men även politiskt vinner alliansen. Både lokalt och nationellt har vi presenterat grunderna för hur vår politik kommer att föras. Det handlar om en skola för bildning, en trygg äldreomsorg med valfrihet, jobb i den privata sektorn och så vidare. Det kanske inte är de mest ideologiska politiska manifesten. Men det är klar och tydlig politik.

Mot detta står åter - ingenting. Är det sossarnas politik om att göra allt som man inte gjort när man ändå haft makten som gäller? Är det vänsterpartiets överbudspolitik? Är det grönvänsterns antitillväxtpolitik? Ingen vet. Ingen kommer att veta. Förhoppningsvis kommer ingen att behöva veta heller när alliansen segrar.

2 kommentarer:

Upstreamer sa...

För en valseger på söndag!
Sverige måste bli ett fritt land. Fritt från storföretagsklimatet som dödar egna initiativ och entreprenörskapet. Life in Sweden.

Vi behöver mångfald. Leve ett nytt småföretagsklimat med delaktiga människor som lever gott och solidariskt tillsammans oavsett bakgrund.

Lycka till!

Anonym sa...

Sådärja, rätta in dig i leden i valrörelsen.

Tråkigt, jag trodde du alltid stod upp för dina åsikter.