Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2006-09-12

Kul tur

I går var det debatt igen. Denna gång om kulturen i lokalsamhället. Roligt att så många kom. Skulle gissa att det var ett 70-tal!

Många fina ord sades om kulturen. Till slut tyckte jag att det var för många. Alla gillar kultur. Alla vill ge mer pengar till kulturen. Mer kultur och kultur överallt.

Typ.

Men pratar man med folk på gatan är det inte direkt kulturen de vill satsa pengar på. Det handlar mer om skola, vård och omsorg. Om fler poliser och fler riktiga jobb.

Typ.

Ska man strunta i kulturen och göra som medborgarna vill? Knappast. Politiker och politiska partier har flera uppgifter. En är att lyssna och ta åt sig av det som medborgarna säger, att ledas i sina tankar och gärningar. Men en annan är att försöka förmedla, berätta och övertyga om den egna ideologin och de konsekvenser den medför. Där kan kulturen tjäna som bild på vad det innebär.

För mig som socialliberal är den fria kulturen en av samhällets många viktiga byggstenar. Jag har ett ansvar, som politiker, att se till så den ickekommersiella kulturen kan finna vägar till liv och överlevnad. Jag har en roll som opinionsbildare - att försöka ge fler en vilja av att engagera sig för, i och genom olika kulturyttringar.

Men om man inte vill inse att samtalen därutanför går i andra riktningar, kommer en sådan opinionsbildning aldrig att bli framgångsrik. Då kommer vi att tala över huvudena på människorna. Och det är ingen politisk uppgift.

Förresten tycker jag att den viktigaste kulturpolitiska gärningen är att se till så att skolan lär alla att läsa, att bli läsförstående. Litteraturen är grunden till nästan all kulturell växt.

Typ.

Inga kommentarer: